keskiviikko 9. marraskuuta 2016

ELÄMÄNTAPAMUUTOS

Elämä on!

Pohdin tässä Elämäntapamuutos-sanan merkitystä. Olen aikaisemmassa blogissani kertonut okemuksia Limingassa vetämästäni ryhmästä. Tämä kirjoitus on tarkoitettu niitä henkilöitä varten, jotka pohtivat osallistumista Oulaisten 2- ryhmään. Ryhmä aloittaa 25. 8 .2017 klo 18:00-19:00 kuntosali Femoriksen kokoustiloissa, mikäli osallstujia ilmaantuu tarpeeksi. Ryhmä on maksuton, kuntosalipalveluista kukin maksaa sen mitä sali veloittaa. (ellei pääse iilmaiseen saliin). 
Mitä tällä elämäntapamuutoksella tarkoitetaan, ennen kaikkea tässä tapauksessa?
  • Elintapojen
  • Toiminnan
  • Asenteen
  • Ajattelun
pysyväisluontoista muutosta. Miksi pysyvää? Sitä mikä toistuu vain kerran tai muutaman kerran ei vielä voi sanoa elämäntavaksi. Useimmiten ongelmamme hyvien asioiden suhteen on, että päätämme jotain, aloitammekin, mutta homma loppuu kesken. Useimpien ihmisten kohdalla näin on käynyt ainakin jonkin asian suhteen.
Tavat syntyvät käsittääkseni aina samalla tavalla; TOISTAMALLA
Luin juuri ostaakin, että uuden tavan opettelu vaatii 60 toistoa. Tämän ryhmän aikana meillä on mahdollisuus uusien tapojen opetteluun!
Tämän ryhmän keskeinen tavoite on, että pääsisimme yhdessä sen kriittisen pisteen yli, jolla hyvästä toiminnasta syntyy tapa. Uskon, että mihin ihmisellä on mahdollisuus, siihen on olemassa myöskin voimavarat ihmisen itsensä sisällä. Minun tehtäväni on vain kannustaa niiden löytämiseen ja käyttämiseen. Jos ihmisellä ei itsellä ole jostakin asiasta kokemusta, silloin voi lainata muiden kokemusta ja käyttää sitä niin kauan, että oma kokemus syntyy. Annan oman kokemukseni kaikissa niissä asioissa kurssilaisten käyttöön, joissa minulla sitä on.
Mihin sitten keskitymme kevään aikana?
Kuten alussa oli puhetta, elämäntapoja voi muuttaa melkein minkä tahansa asian suhteen. Minun on kuitenkin pakko hieman rajata asioita, että voin vetää ryhmää. Vedin kaksi vuotta sitten Limingan seurakunnan vastaavaa ryhmää mielestäni erittäin positiivisin tuloksin. Joku ryhmäläinen on luvannut tulla kertomaan kokemuksistaan ryhmän aloitustilaisuuteen. (Edellyttäen, että ryhmään ilmoittautuu tarpeeksi ihmisiä ja se nousee pystyyn).
Mitä siis haluaisit elämässäsi muuttaa? Fyysinen kunto kehno tai yleinen alakulo ja haluttomuus? Liikaa ruokaa, alkoholia tai tupakkaa? Ylipaino …?
Heikko kunto ei ole este ryhmään tulolle, kunhan edes kohtuullinen kyky liikkua on jäljellä. Ryhmässä ei kilpailla ketään vastaan ja jokaisella on oma vetäjän kanssa sovittu tavoite.
Elämäntavoillamme on erittäin suuri vaikutus elämisen laatuun, elämämme pituuteen ja toimintakykyymme.
Turun yliopiston tutkijat ovat olleet mukana laajassa kansainvälisessä tutkimushankkeessa, jossa selvitettiin elintapojen merkitystä terveiden ikävuosien määrälle ikääntyessä. Tutkijat havaitsivat, että ihmiset, joilla oli terveet elintavat, elivät 6‒8 vuotta pidempään terveenä ja ilman kroonisia sairauksia 50‒75 ikävuoden välillä kuin henkilöt, joilla oli kaksi tai useampi epäterve elintapa”.
Ravinto, lepo ja liikunta; kolme keskeistä hyvinvoinnintekijää, joihin voimme useimmiten halutessamme vaikuttaa. Meidän monen kohdalla jokin tai monikin asia on jossakin elämän vaiheessa mennyt pieleen. Saattaa tulla jopa sellainen ajatus, että mahdollisuudet asioiden korjaamiseksi ovat ohi? Näin ei kuitenkaan ole. Lähes aina voidaan parantaa tilannetta terveytemme ja hyvinvointimme suhteen.
Ihmisten lähtökohdat ovat erilaisia ja ihmiset ovat erilaisia. Siispä tavoitteet ja menetelmätkin ovat erilaisia. TV:n ohjelmistossa on paljon erilaisia ”kuureja” joissa pyritään maksimaaliseen muutokseen toisiaan vastaan kilpaillen lyhyessä ajassa. Tämän ryhmän ajatuksena on toisenlainen lähestymistapa. Tavoitteena on edetä pehmeästi ja varovaisesti, kullekin sopivaa tahtia pitäen ja löytää uusi elämisen malli. Sellainen malli, joka pitää sisällään kaikki. Tahto ohjaa toimintaa ja keho kyllä toimii, kun sen tahtoo toimivan. Siksi uuden elämisen mallin opettelu onkin ensisijaisesti henkinen ongelma. Miten löytää pysyvä tahtotila jatkuvasti oikeiden ja oikeansuuntaisten valintojen tekemiseen. Ei riitä, että uudenvuodenyönä päättää aloittaa kuntokuurin. Pitää tehdä joka päivä päätös siitä, että tänään toimin itseäni rakastavasti ja itsestäni huolta pitäen. Tämä edellyttää kuria, henkisen ja hengellisen laiskuuden voittamista ja jossain määrin ajoittain epämukavuudenkin sietoa. Toisaalta, jos lähtötilanne on heikko, palkinnotkin seuraavat nopeasti, mikä on omiaan lisäämään motivaatiota.
Olen lähes ehdottoman varma, että ryhmään osallistuvat ja sen ohjeita noudattavat kokevat positiivisen muutoksen elämässään ryhmän  aikana. (Tavoitteena on tietenkin, että tuo kokemus jatkuu ja vahvistuu myös ryhmän jälkeen.)
Ryhmän vetäjänä olen amatööri, mutta liikkumisen suhteen olen hyvin kokenut. Oma elämäntapamuutokseni on hyvä esimerkki muuttuneiden elintapojen vaikutuksesta kehoon, mieleen ja suorituskykyyn.
Ryhmän toimintaan kuuluu kerran viikossa yhteiskokoontuminen jonka ohjelma vaihtelee kevään mittaan. Aiheina mm.
-Motivointi eli henkinen valmennus joka on toisaalta

 osa koko ryhmän kokoontumisia.
-Henkilökohtaisen liikunta- ja ravinto-ohjelman 

luonti ja sen päivitys.
-Lihaskunto harjoittelun merkitys
-Aerobisen liikunnan merkitys
-Ravinto
-Venyttely
-Sykemittarin hyödyntäminen liikunnassa.
-Tupakointi, alkoholi
-Pukeutuminen
-Lepo
-Elämäntapakysymykset..
Liikuntaan kuuluu sekä kuntosaliliikuntaa että aerobista liikuntaa siten, että noin 1/3 osa on kuntosaliliikuntaa ja 2/3 osaa aerobista. Kummankin liikunnan osalta jokaiselle jäsenelle laaditaan henkilökohtainen ohjelma ja henkilökohtaiset tavoitteet. Ts. Ryhmään osallistuminen edellyttäisi sitoutumista keskimäärin 6 tunnin viikottaiseen liikuntaan kunhan totuttelujakso on ohi. 
Ryhmän  aikana saadaan myös ravintovalmennusta ja muuta elämäntapamuutosta tukevaa opastusta.
Koko jakson aikana ryhmän vetäjä toimii tukihenkilönä, jolta voi kysyä ja jolle voi soittaa aina kun jokin asia vaivaa.
Kuntosalille laaditaan henkilökohtaiset ohjelmat ja koitetaan saada mahdollisuuksien mukaan opastusta. Joka tapauksessa jokainen, jolla ei ole kuntosalikokemusta , saa opastusta siihen. Ryhmällä ei ole omaa kuntosalivuoroa, eli käytämme olemassa olevia saleja. Itse käyn Femoriksessa ja opastus siellä on minulle helpointa. Voin myös opastaa muilla saleilla, joihin pääsen maksutta.
Aerobisen liikunnan osalta on myös ohjausta oikean tason ja määrän suhteen. Liikunnaksi sopii, kävely, hölkkä silloin kun se kunnon puolesta alkaa sopimaan. Myös pyöräily, hiihto, uinti, pelit: lentopallo, tennis, sulkapallo, ovat hyviä ja jokainen voi miettiä omia halujaan liikunnan suhteen.
Jos viikkojakoa ajattelee, niin yksi päivä on yhteistapaaminen, johon tultaisiin kävellen, hölkäten, pyörällä jos se on mahdollista. Aerobista liikuntaa olisi kolmena päivänä viikossa, aluksi tarvittaessa hyvin kevyesti, että paikat eivät vaurioidu ja sitten se lihaskuntopuoli eli kuntosali 2 kertaa viikossa. Tärkein asia olisi kuitenkin henkinen puoli: ”Ensin on ajatus ja sitten vasta toiminta”.
Olen kuullut lukuisia kertoja lausahduksen; urheilija ei tervettä päivää näe! Omat periaatteeni ovat tässä suhteessa todella toisenlaiset. Tavoitteena on kaiken aikaa välttää rasitus- ja muita vammoja ja pitää keho (ja mielikin) mahdollisimman hyvässä toimintakunnossa. Annetaan keholle riittävästi aikaa muutokseen. Tämä on toiminut omalla kohdallani hyvin ja niin näyttää että myös muidenkin kohdalla.
Jos kaipaat muutosta elämääsi, tässä voisi olla se alku jota voisit tyytyväisenä muistella tulevaisuudessa.
Minulle saa soittaa tai lähettää sähköpostia asiasta, jos siitä haluat kysyä. Puhelin, 044 214 1034 ja sähköposti ahti.auno@gmail.com.Ei kommentteja: